Colofon

Deze website sluit aan bij het lespakket ‘Stap in de wereld van vis met Lars en Liz’ en werd ontwikkeld in opdracht van het Nederlands Visbureau en het Productschap Vis door Zorn Uitgeverij B.V.

Kijk voor meer informatie over het Nederlands Visbureau op www.visbureau.nl.
Kijk voor meer informatie over het Productschap vis op www.pvis.nl.
Kijk voor meer informatie over gratis lespakketten op www.kenmerk.nl.

Copyright © 2010 het Nederlands Visbureau / het Productschap Vis / Zorn

Deze website is mede mogelijk gemaakt door het Europese Visserij Fonds ter investering in duurzame visserij en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wanneer je iets zoekt kun je dat hierboven invullen.