De Noordzee

In de Noordzee komen veel verschillende soorten vis voor. Dat komt omdat de Noordzee erg ondiep is. Op sommige plekken is het water minder dan twintig meter diep. Dat lijkt veel, maar voor een zee is dat ondiep. Er kan daarom veel zonlicht in het water schijnen. Met behulp van zonlicht groeit het plankton. Dat zijn hele kleine beestjes / plantjes. Het plankton wordt door kleine vissen gegeten. De grotere roofvissen, eten op hun beurt weer deze kleine visjes. Omdat er zoveel verschillende soorten vis voorkomen, is de Noordzee een heel belangrijke zee voor vissers.

Op de Noordzee gebeuren ook veel andere dingen. Bedrijven zoeken naar gas en er wordt zand en grind uit de Noordzee gehaald voor het bouwen van huizen. Daarnaast wordt ook steeds meer naar de Noordzee gekeken voor uitbreidingsplannen. Bijvoorbeeld voor windmolenparken. De ruimte voor de vissers wordt hierdoor kleiner.

Wanneer je iets zoekt kun je dat hierboven invullen.